Docker Day by ING Services Polska

16 grudnia 2015 roku odbędzie się konferencja Docker Day by ING Services Polska. Spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Konferencyjnym GPP w Katowicach, przy ul. Konduktorskiej 33.

O technologii Docker

Opis konferencji

Agenda konferencji

Prelegenci

Szczegóły organizacyjne

 

O technologii Docker

Docker jest platformą dla programistów i administratorów, umożliwiającą tworzenie, dystrybuowanie i uruchamianie aplikacji. Docker pozwala na szybkie utworzenie aplikacji z komponentów i eliminuje problemy związane z jej dystrybucją. Technologia ta ułatwia wprowadzenie procesów Continuous Integration i Continuous Delivery do procesu cyklu rozwojowego oprogramowania (SDLC).

Ogromną zaletą jest fakt, że kontenery dockerowe są niezależne od platformy sprzętowej i pozwalają na dobrą izolację procesów, co jest podstawą do budowania nowoczesnej architektury aplikacji opartej o micro usługi.

Pomimo krótkiego okresu rozwoju, Docker jest obecnie powszechnie używany w wielu zastosowaniach. Trwają prace na wspólnym standardem dla kontenerów, poprawą ich bezpieczeństwa oraz wypracowaniem najlepszych praktyk ich użycia w dużej skali.

W ostatnim czasie powstało wiele narzędzi do zarządzania klastrem opartym o kontenery dockerowe, wśród których najpopularniejsze to Mesos i Kubernetes. Apache Mesos to technologia typu open-source, umożliwiająca łatwe budowanie i uruchamianie systemów rozproszonych. Systemy te nazywane frameworkami, pozwalają na łatwe uruchamianie aplikacji, takich jak np. Cassandra, Spark, Hadoop, Jenkins i wiele innych. Kubernetes został przekazany do społeczności open-source przez firmę Google. Bazuje on na wieloletnich doświadczeniach firmy w zarządzaniu podobną infrastrukturą wewnętrznie i zawiera odpowiedź na wiele typowych problemów dla infrastruktury aplikacji rozproszonych, takich jak service discovery, services monitoring, affinity itd.

powrót>>

Opis konferencji

Konferencja Docker Day by ING Services Polska ma na celu zaprezentowanie nowych technologii wykorzystywanych w innowacyjnych firmach IT. Wykłady adresowane są do managerów IT na różnych szczeblach zarządzania, a także praktyków oraz fascynatów nowych technologii działających na terenie województwa śląskiego. Spotkanie w gronie ekspertów będzie okazją wzajemnego dzielenia się wiedzą i nawiązania kontaktów pomiędzy praktykami IT.

powrót>>


Agenda konferencji

09:00 - 09:15 Powitanie uczestników przez Magdalenę Nowicką, Prezes Zarządu ING Services Polska i Michała Paprockiego, Wiceprezesa Zarządu ING Services Polska

09:15 - 09:45 Microservices, Dominik Sowa, Główny Architekt ING Services Polska

1. Architektura microserwisów

2. Automatyczne skalowanie 

3. Stos komponentów dla microserwisów

4. Persystencja danych w kontenerach


09:45 - 10:45 Mesos/Marathon*, Michael Hausenblas, Developer and Cloud Advocate Mesosphere

1. Overview of Mesos and Marathon framework

2. Clusters Management

3. Scheduling containers

4. Future plans - roadmap

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa

11:00 - 11:30 Klaster kubernetes - case study, Dawid Stysiak, Architekt Wiodący ING Services Polska

1. Omówienie zarządzania klastrem Kubernetes

2. Podejście Continuous Integration/Continuous Delivery do wytwarzania oprogramowania

3. Praktyczna implementacja  - omówienie aplikacji opartej o Docker’a 

a. Omówienie rozwiązania – wysokopoziomowa architektura aplikacji
b. Stos technologii użytych do Continuous Integration
c. Microserwisy oparte o Kubernetesa’ – najlepsze praktyki

11:30 - 12:30 Docker Security*, Michael Hausenblas, Developer and Cloud Advocate Mesosphere

1. Current status

2. Problems

3. Best practices

4. Future plans

12:30 - 14:00 Sesja otwarta, połączona z laboratorium. Lunch

* wyklady będą prowadzone w języku angielskim

powrót>>


Prelegenci


Michael Hausenblas
– Developer and Cloud Advocate w firmie Mesosphere, ekspert w dziedzinie rozwoju technologii Docker, a także Apache Mesos i Marathon. Zaangażowany w rolę prelegenta na wielu międzynarodowych konferencjach. Michael dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie DCOS, DevOps, Mesosphere, Docker, itp., poprzez publikację na blogach internetowych. 

 


Dominik Sowa
- Główny Architekt w ING Services Polska w obszarze PaaS, IaaS oraz SecaaS. Odpowiedzialny za innowacje oraz rozwój usług infrastrukturalnych i bezpieczeństwa w ramach grupy ING. Entuzjasta nowych technologii i zastosowania open source w dużych korporacjach.  

 


Dawid Stysiak
- Architekt IT w ING Services Polska. Aktywnie wdraża rozwiązania oparte o technologię Docker w projektach ISP. Współorganizator Docker Meetup Katowice. Główne zainteresowania to aplikacje rozproszone, Docker i Cloud.

 

 

powrót>>

Szczegóły organizacyjne

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne GPP (budynek Goeppert-Mayer)
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice

Link do Google Maps>> 

Parking: Dla uczestników konferencji przewidziane są bezpłatne miejsca parkingowe. O chęci skorzystania z parkingu należy poinformować organizatorów konferencji, wysyłając maila na adres isp.dockerday@ingservicespolska.pl.

Kontakt do organizatorów: isp.dockerday@ingservicespolska.pl

powrót>>

 

Powrót