Właściciel procesów

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Dbanie o jakość procesów IT, zgodnie ze standardami ITIL oraz Agile
 • Wsparcie klientów podczas projektowania i opisywania procesów IT
 • Przejęcie pozycji lidera na etapie zbierania i katalogowania wymagań procesowych
 • Współpraca z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi właścicielami procesów IT
 • Przygotowywanie szczegółowej dokumentacji procesowej oraz opis powiązanych procedur
 • Definiowanie i zarządzanie metrykami procesu, aby jak najdokładniej odwzorować potrzeby biznesowe powiązane z danym procesem
 • Aktywnie poszukiwanie nowych rozwiązań, usprawniających pracę z narzędziami procesowymi

Wymagania:

 • Doświadczenie przy pracy z procesami, w szczególności opartymi o metodologie ITIL/COBIT/Agile
 • Praktyczna umiejętności projektowania procesów
 • Zrozumienie potrzeby kontroli ryzyk, związanych z procesami
 • Zdolność i łatwość w kierowaniu, doskonaleniu oraz rozwoju procesów IT
 • Zorientowanie na rezultaty, samodzielność i chęć podejmowania kolejnych wyzwań
 • Zdolność do zarządzania priorytetami oraz wymaganiami klienta
 • Otwartość i łatwość w komunikowaniu się z innymi

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/DZU/AMT/MB1121

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Specjalista IT – zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń sieciowych

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami urządzeń sieciowych
 • Stosowanie polityk bezpieczeństwa i procedur dotyczących zarządzania użytkownikami i uprawnieniami
 • Generowanie macierzy autoryzacji, przegląd uprawnień i ACL
 • Opiniowanie oraz zatwierdzanie architektury połączeń zewnętrznych dla aplikacji biznesowych Grupy ING
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie bezpieczeństwa IT dla administratorów oraz zespołów świadczących serwisy z dziedziny bezpieczeństwa IT
 • Prowadzenie technicznych analiz rozwiązań sieciowych oraz kontroli istniejących zabezpieczeń
 • Analiza zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa IT

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziana specjalizacja: sieci komputerowe, bezpieczeństwo IT)
 • Kilkuletnie doświadczenie w zakresie projektowania i/lub utrzymania sieci komputerowych
 • Doświadczenie w analizie zagrożeń występujących w sieciach komputerowych
 • Umiejętność administracji urządzeniami sieciowymi takimi jak: firewall, router, load balancer, serwer proxy, koncetrator vpn
 • Bardzo dobra znajomość protokołów sieciowych oraz systemów uwierzytelniania
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa sieci i systemów operacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i gotowość do podejmowania nowych wyzwań
 • Bardzo dobre zdolności analityczne oraz interpersonalne i komunikacyjne

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
 • Doświadczenie w pracy w sektorze bankowym lub pokrewnym
 • Certyfikacja z zakresu znajomości technologii firm CISCO, Juniper, Palo Alto, Fortinet

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSSD/IAMS/IMT/BZ1142

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Inżynier Middleware (MQ)

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Instalacja, konfiguracja, implementacja rozwiązań dla mechanizmu wymiany komunikatów aplikacyjnych
 • Instalacja, konfiguracja, implementacja rozwiązań zbierania i obróbki danych w ELK
 • Rozwijanie oraz utrzymywanie infrastruktury w zakresie Messagingu
 • Rozwiązywanie incydentów oraz problemów zgodnie z oczekiwanym czasem rozwiązania dla klientów biznesowych 
 • Dostarczanie wsparcia dla klientów biznesowych 
 • Tworzenie oraz utrzymywanie dokumentacji technicznej
 • Automatyzacja i optymalizacja istniejących procesów
 • Wdrażanie nowych rozwiązań
 • Udział w projektach międzynarodowych

Wymagania:

 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux, AIX
 • Znajomość systemów middleware
 • Znajomość zagadnień sieci komputerowych
 • Ogólna znajomość zagadnień branży IT
 • Doświadczenie w realizacji projektu / prac serwisowych

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języków skryptowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSD/WZPB/MT/KL1001

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stażysta w Zespole HR

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

Wspieranie działu w codziennej pracy, głównie w takich obszarach jak:

 • Przeprowadzenie telefonicznych wywiadów z Kandydatami
 • Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Administrowanie bazą kandydatów
 • Analiza i selekcja dokumentów aplikacyjnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat studiów (mile widziane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia, Pedagogika, Socjologia, itp.).
 • Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne.
 • Chęć rozwoju w obszarze HR.
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i zaangażowanie  w wykonywanie powierzonych zadań
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Możliwość ciągłego rozwoju
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Płatny staż w jednej z czołowych firm z branży IT w Polsce

Nr ref. /MB/BZ/CHRS/HRT/AM923

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Junior Software Development Engineer

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Konfiguracja, administracja, implementacja oraz integracja komponentów Continuous Integration/Delivery
 • Bliska współpraca z developerami w zakresie wsparcia procesów Software Engineering
 • Udział w projektach wewnętrznych oraz w ramach Grupy ING w kontekście rozwiązań Continuous Delivery
 • Kontakt z klientem zagranicznym
 • Automatyzacja procesów testowania/QA za pośrednictwem Continuous Delivery Pipeline

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne 
 • Podstawowa wiedza z zakresu administracji Linux i(lub) Windows Server
 • Podstawowa wiedza z zakresu rozwoju oprogramowania
 • Samodyscyplina, dobra organizacja pracy
 • Nastawienie na ciągły rozwój kompetencji technicznych
 • Umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość Gitlab, Jankins, Nolio, Artifactory, TFS, HP Fortify, SonarQube
 • Znajomość narzędziami z rodziny Atlassian’a: Bamboo, Stash, Jira etc
 • Umiejętność tworzenia skryptów/programowania w Powershell/BASH/TSQL/PLSQL
 • Umiejętność programowania w jednym z następujących języków: Java, C#, ASP .NET, Python
 • Znajomość Websphere, JBoss, Tomcat
 • Znajomość procesu Software Engineering
 • Wiedza z zakresu Continuous Delivery, Continuous Integration oraz Release Engineering

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/DZU/SEADS/SDT/ML1101

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Web Pentester (Audytor Zabezpieczeń Aplikacji Webowych)

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie testów penetracyjnych, audytów aplikacji biznesowych opartych o HTTP/HTTPS
 • Ocena podatności oraz ich wpływu na aplikację
 • Współpraca z developerami w zakresie wsparcia w tworzeniu bezpiecznych aplikacji webowych

 

Wymagania:

 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie technicznym
 • Znajomość mechanizmów powstawania luk w aplikacjach webowych tj. SQL Injection, Cross-Site Scripting i innych zamieszczonych na liście OWASP Top 10 Vulnerabilites
 • Umiejętności w zakresie oceny oraz wykorzystania wykrytych podatności (exploitacja)
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z powstawaniem luk bezpieczeństwa i ich przeciwdziałaniem na poziomie aplikacji webowych      
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym (w mowie i w piśmie)

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • Certyfikaty poświadczające zawodowe kompetencje i wiedzę (OSCP, GWAPT, eWPT, SANS GPEN/GXPN, CISSP, CISA, CEH)
 • Udział w bug-bounty, CTF
 • Znajomość języków programowania (np. Python, Perl, PowerShell, Java etc.)
 • Znajomość metodyk pentestów (Open Web Application Security Project, Penetration Testing Execution Standard)
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku pentester, security expert
 • Umiejętność pracy w reżimie projektowym
 • Doświadczenie związane z pracą w międzynarodowym środowisku
 • Samodzielność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. ISP/DSB/JP/150

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Specjalista IT - Windows

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

• Instalacja, konfiguracja oraz administracja systemów 2008, 2012
• Monitorowanie efektywności działania systemów Windows oraz domeny Active Directory.
• Wykonywanie kopii i przywracanie danych za pomocą narzędzia TSM i CommVault Simpana
• Rozwój i wdrażanie skryptów VBS, PowerShell oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji.
• Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów z zakresu środowiska Windows.
• Praca z najnowszymi technologiami, udział w projektach z międzynarodowymi klientami

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
• Doświadczenie w administracji systemami serwerowymi Windows.
• Znajomość Active Directory.
• Znajomość Reporting Services.
• Znajomość produktów Microsoft System Center.
• Znajomość technologii wirtualizacyjnych VMWare, Hyper-V
• Umiejętności pisania skryptów PowerShell, vbs.
• Min. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
• Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
• Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność.
• Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
• Chęć ciągłego doskonalenia.

Dodatkowym atutem będzie:

• Doświadczenie związane z pracą w międzynarodowym środowisku.
• Umiejętność zarządzania serwerami i farmami Citrix (wersja 5 i 7.5), znajomość produktów Citrix (XenApp, NetScaler)
• Doświadczenie związane z pracą z dużymi projektami.
• Znajomość rozwiązań antywirusowych klasy Enterprise.
• Znajomość Tivoli Storage Manager (TSM), Commvault Simpana
• Certyfikaty z obszaru IT.

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSD/OSS/WT/MR1061

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Junior Oracle Database Administrator

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Instalacja, konfiguracja oraz administracja bazami danych Oracle
 • Monitorowanie efektywności działania baz danych Oracle
 • Wykonywanie kopii i przywracanie danych za pomocą narzędzia RMAN
 • Rozwój i wdrażanie skryptów SQL oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji
 • Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów z zakresu baz danych Oracle
 • Praca z najnowszymi technologiami, udział w projektach z międzynarodowymi klientami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne / pokrewne (lub student ostatniego roku)
 • Znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows
 • Znajomość języka angielskiego 
 • Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Chęć ciągłego doskonalenia się

Dodatkowym atutem będzie:

 • Mile widziane certyfikaty z obszaru IT

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSD/WZPB/OT/ŁO1022

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Cyber Security DevOps Engineer - Big Data

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Rozwój i wsparcie platformy Big Data wykorzystywanej do zaawansowanych analiz bezpieczeństwa
 • Poszukiwanie i testowanie nowych funkcjonalności zwiększających możliwości wykrywania incydentów bezpieczeństwa
 • Automatyzacja zadań operacyjnych

Wymagania:

 • Znajomość następujących technologii: Hadoop, Cassandra, ELK stack, Neo4j, MongoDB etc.
 • Znajomość języków skryptowych oraz programowania, które umożliwią wykonywanie zadań związanych z automatyzacją

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy z Docker, Kuberntes, Mesos
 • Wiedza z obszaru cyber security  

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSSD/SMS/SMDT/MO1021

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Praktykant IT - SAN/Storage

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Wsparcie zespołu w administrowaniu środowiskiem macierzy dyskowych i sieci SAN
 • Przygotowywanie dokumentacji
 • Tworzenie raportów stanu środowiska
 • Rozwiązywanie incydentów

Wymagania:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie kierunkowe IT (lub w trakcie studiów)
 • Podstawowa znajomość programowania (skrypty/programowanie obiektowe)
 • Znajomość zagadnień sieciowych
 • Chęć rozwoju w branży IT i motywacja do rozwoju

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość systemów operacyjnych RHEL, Windows
 • Znajomość rozwiązań serwerowych, NAS
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z usługami Data Center

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę

Nr ref. /MB/ITSD/ITIS/VST/RK981

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administrator Serwerów Aplikacyjnych

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie serwerów aplikacyjnych
 • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie serwerów WWW.
 • Administracja innymi komponentami warstwy Middleware
 • Dostarczanie rozwiązań w ramach drugiej linii wsparcia klienta
 • Wsparcie instalacji aplikacji biznesowych
 • Utrzymywanie skryptów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne bądź pokrewne
 • Znajomość platformy RedHat Linux
 • Wiedza z zakresu co najmniej dwu z podanych technologii: IBM WebSphere Application Server, Redhat JBoss, Oracle Fusion Middleware, Apache HTTP Server, Apache Tomcat
 • Podstawowa znajomość Active Directory oraz środowisk serwerowych Windows 2003/2008
 • Znajomość infrastruktury IT
 • Dobra znajomość języka angielskiego (czytanie/pisanie dokumentacji technicznej,komunikacja z klientem zagranicznym)
 • Umiejętność pracy w grupie

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języków programowania: Java, Perl, Python
 • Znajomość jednej z poniższych technologii:IBM WebSphere MQ, Tibco, Unix (Solaris, AIX), IBM Tivoli Access Manager, Oracle Application Server
 • Znajomość Cobit, ITIL
 • Umiejętność tworzenia skryptów Shell/BASH
 • Certyfikaty poświadczające umiejętności branżowe

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSD/WZPB/AST/MW961

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Cyber Crime Emergency Response Specialist

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Reagowanie na incydenty cybercrime (ostatnia linia wsparcia)
 • Analiza wpływu zagrożeń na działalność organizacji
 • Analiza oraz weryfikacja podatności oraz luk bezpieczeństwa w systemach IT
 • Uczestnictwo w projektach oraz pracach badawczych nad nowymi narzędziami służącymi poprawie bezpieczeństwa IT w organizacji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych
 • Podstawowa wiedza z zakresu administracji systemami operacyjnymi (np. Unix/Linux, Windows) - ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z bezpieczeństwem IT
 • Podstawowa znajomość funkcjonowania sieci komputerowych
 • Podstawowa znajomość języków skryptowych (np. Python, Perl)
 • Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów oraz ich korelacji, wyciąganie wniosków i proponowanie akcji naprawczych/usprawnień
 • Umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne, w tym umiejętności związane z raportowaniem do managementu wyższego szczebla

Dodatkowym atutem będzie:

 • Mile widziane certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa IT (np. CISSP)
 • Mile widziane certyfikaty specjalistyczne z dziedziny IT (np. RHCE, CCNP)
 • Mile widziane doświadczenie pracy w zespołach typu CERT

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSSD/CSS/CCERTSOC/AS964

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Cyber Crime Emergency Response Expert

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Reagowanie na incydenty cybercrime (ostatnia linia wsparcia)
 • Hunting
 • Analiza powłamaniowa systemów (forensics)
 • Analiza wpływu zagrożeń na działalność organizacji
 • Analiza oraz weryfikacja podatności oraz luk bezpieczeństwa w systemach IT
 • Uczestnictwo w projektach oraz pracach badawczych nad nowymi narzędziami służącymi poprawie bezpieczeństwa IT w organizacji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych
 • Wiedza z zakresu administracji systemami operacyjnymi (np. Unix/Linux, Windows) - ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z bezpieczeństwem IT
 • Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych
 • Znajomość języków skryptowych (np. Python, Perl)
 • Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów oraz ich korelacji, wyciąganie wniosków i proponowanie akcji naprawczych/usprawnień
 • Umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne, w tym umiejętności związane z raportowaniem do managementu wyższego szczebla

Dodatkowym atutem będzie:

 • Mile widziane certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa IT (np. CISSP)
 • Mile widziane certyfikaty specjalistyczne z dziedziny IT (np. RHCE, CCNP)
 • Mile widziane doświadczenie pracy w zespołach typu CERT

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSSD/CSS/CCERTSOC/AS963

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Specjalista IT

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną, wybór i utrzymanie sprzętu komputerowego
 • Zarządzanie zgłoszeniami problemów technicznych, napływających od użytkowników systemu informatycznego
 • Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania i sieci
 • Uczestnictwo w nowych projektach informatycznych

Wymagania:

 • Znajomość sprzętu komputerowego (x86)
 • Umiejętności czytania i pisania dokumentacji w języku angielskim
 • Znajomość systemu Windows 7 i pakietu Microsoft Office
 • Dobra znajomość Active Directory
 • Dobra znajomość System Center 2012 Configuration Manager
 • Znajomość Microsoft Deployment Toolkit
 • Umiejętność pisania skryptów: PowerShell, VBA,VBS
 • Doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń peryferyjnych w środowisku sieciowym

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość zagadnień sieciowych: TCP/IP, LAN, WAN, WLAN

 

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/DZU/SUST/KK921

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Inżynier IT - Master Control Room

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Koordynacja, eskalacja oraz raportowanie incydentów bezpieczeństwa
 • Monitoring dostępności komponentów systemu bezpieczeństwa 
 • Praca w systemie 24/7

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowany profil IT
 • Znajomość zagadnień ITIL
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Zdolności analityczne
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w grupie

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku
 • Certyfikat ITIL Foundation

 

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSSD/SMCR/PJ883

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Inżynier VMware

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Implementacja, rozwój i utrzymanie rozwiązań opartych na VMware
 • Konfiguracja, utrzymanie i wsparcie ESXi (Cisco UCS)
 • Praca z najnowszymi technologiami, udział w projektach z klientami z Grupy ING na arenie międzynarodowej

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z Vmware 5, 6
 • Wiedza na temat Cisco UCS hardware (blade, fabric interconnect)
 • Znajomość języków skryptowych (Powershell, CLI)
 • Znajomość ITIL

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość technologii SAN, EMC and Netapp disk arrays, LAN/WAN networking
 • Dobrze rozwinięte umięjętności interpersonalne

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSD/ITIS/VST/RK841

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Programista .Net

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

• Tworzenie oraz rozwój aplikacji w technologii ASP.NET
• Projektowanie oraz tworzenie interfejsu użytkownika
• Tworzenie rozwiązań bazodanowych (Microsoft SQL Server)
• Tworzenie i wdrażanie rozwiązań Business Intelligence
• Wsparcie istniejących aplikacji
• Utrzymywanie dokumentacji technicznej
• Praca z najnowszymi technologiami
• Udział w międzynarodowych projektach z klientami w Grupie ING

Wymagania:

• Min 2 lata doświadczenia w tworzeniu aplikacji webowych oraz projektowaniu interfejsu użytkownika
• Dobra znajomość platformy .NET (C#, ASP.NET, ASP.NET MVC)
• Dobra znajomość technologii webowych (JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS)
• Znajomość języka T-SQL
• Znajomość środowisk Visual Studio oraz bazy danych Microsoft SQL Server
• Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
• Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne

Szukamy osoby, którą cechuje
• Innowacyjność i kreatywność przy wdrażaniu nowych rozwiązań
• Zaangażowanie, otwartość, komunikatywność
• Energia i pasja
• Odpowiedzialność
• Umiejętność pracy w grupie

Dodatkowym atutem będzie:

 • Docker Swarm
 • Systemu operacyjnego CoreOS
 • Narzędzi zarządzania konfiguracją – Ansible
 • Języków programowania - Go, Java

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

 

 

 

 

Nr ref. /MB/ITSD/WZPB/SQLST/ŁK801

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Continuous Delivery Engineer

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Konfiguracja, administracja, implementacja oraz integracja komponentów CI/CD Pipeline dla Java, .Net i innych technologii
 • Bliska współpraca z developerami w kontekście wsparcia procesów Software Engineering
 • Wsparcie architektury microservices oraz konteneryzacji z wykorzystaniem Docker’a
 • Udział w projektach Grupy ING oraz wewnętrznych w kontekście zakresu Continuous Delivery
 • Automatyzacja procesów testowania/QA za pośrednictwem ISP CD Pipeline

Wymagania:

 • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu Continuous Delivery, Continuous Integration oraz Release Engineering
 • Bardzo dobra znajomość Jenkins lub innego Continuous Integration Server’a
 • Znajomość procesu Software Engineering
 • Znajomość Docker/microservices
 • Umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:

 • Umiejętność tworzenia skryptów/programowania w Powershell/BASH/TSQL/PLSQL
 • Znajomość Gitlab, SonarQube, Octopus Deploy, Nolio, HP Fortify, OWASP ZAP proxy, TFS, Nexus, Artifactory
 • Znajomość narzędziami z rodziny Atlassian’a: Bamboo, Stash, Jira etc
 • Umiejętność programowania w jednym z następujących języków: Java, C#, ASP .NET, Python
 • Znajomość Websphere, JBoss, Tomcat

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/DZU/SADS/SDT/ML701

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Test Engineer

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Przygotowywanie scenariuszy testowych oraz dokumentacji testowej
 • Definicja standardów w kontekście testów jednostkowych, funkcjonalnych, wydajnościowych, integracyjnych, regresji, analizy statycznej kodu etc.
 • Automatyzacja testów wraz z administracją narzędzi do testów automatycznych
 • QA, testowanie manualne, analiza statyczna
 • Bliska współpraca z programistami .Net w ramach DevOps teamu

Wymagania:

 • Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień związanych z testowaniem i jakością oprogramowania
 • Doświadczenie w automatyzacji testów aplikacji web'owych
 • Doświadczenie w testach manualnych
 • Podstawowa znajomość technologii internetowych framework'a .Net: ASP, MVC4/5, webAPI/REST
 • Znajomość Jira, Git, Jenkins
 • Znajomość metodologii SCRUM

Dodatkowym atutem będzie:

 • Certyfikat ISTQB Foundation
 • Doświadczenie w testowaniu Web Services (REST API)
 • Doświadczenie w testach obciążeniowych,
 • Znajomość narzędzi: jMeter, HP Fortify, zaproxy, sonarQube, selenium
 • Znajomość AngularJS
 • Znajomość TDD/BDD

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/DZU/SADS/SDT/ML623

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Docker Continuous Integration Engineer

Miejsce pracy: Katowice

Główne zadania na stanowisku:

 • Instalacja, administrowanie, rozwijanie i utrzymanie systemów Linux (Red Hat Enterprise Linux
 • Red Hat Enterprise Linux Atomic Host) oraz Kubernetesa w oparciu o wewnętrzne standardy
 • Rozwiązywanie bieżących problemów
 • Projektowanie i wdrażanie modyfikacji i poprawek oraz uczestnictwo we wdrażaniu nowych narzędzi/rozwiązań (opartych o konteneryzację)
 • Budowanie automatów usprawniających pracę
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej
 • Kontakt z klientem zagranicznym (głównie) oraz polskim
 • Uczestnictwo w projektach (głównie międzynarodowych)

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość systemów Red Hat Enterprise Linux (lub pokrewnych)
 • Doświadczenie w użytkowaniu Vmware
 • Doświadczenie w użytkowaniu kontenerów
 • Doświadczenie w instalacji i utrzymaniu dużych serwerów
 • Znajomość zagadnień sieciowych i protokołu TCP/IP
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne i rozwiązywanie problemów
 • Kreatywność, ambicja, odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość:
  • Red Hat Enterprise Linux Atomic Host
  • Plaforma Kubernetes
  • Docker Swarm
  • Systemów CI - Jenkins, Bamboo, GIT
  • Narzędzi zarządzania konfiguracją - Puppet, Ansible
  • Języków programowania - Python

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Systemu operacyjnego CoreOS
 • Języków programowania - Go, Java

 

Oferujemy:

 • Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej korporacji
 • Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING
 • Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
 • Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
 • Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
 • Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
 • Dodatkową opiekę medyczną
 • Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 

Nr ref. /MB/ITSD/OSS/RHELT/MP644

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na adres kariera@ingservicespolska.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij